Ogrodje Splošno

1 - Prikaz

Osnovno okno ogrodja

Image description


2 - Opis

Namen ogrodja

Namen ogrodja RealData je hitra gradnja poslovnih aplikacij. To je programska baza, ki nam ponuja različna orodja za izgradnjo poslovnih aplikacij. Ogrodje nam prihrani veliko časa, saj programer ne rabi razmišlajti o transakcijah, grafičnem vmesniku, podatkovni bazi, iskalniku itd., ..., ampak se osredotoča samo na poslovni problem. S pomočjo tega ogrodja je tudi zgrajena RealData ERP aplikacija.

Programski jezik

Celotno ogrodje je napisano v programskem jeziku Java. To ni Javascript, ki je skriptni jezik, ampak objektno orientiran programski jezik. Java je med programerji izredno priljubljena in razširjena. Podprta je na vseh večjih operacijskih sistemih. Ker je ogrodje napisano v programskem jeziku Java, se mora posledično tudi poslovna aplikacija napisat v programskem jeziku Java. Več o Javi na www.java.com. Vsi ostali programski paketi ki jih uporablja ogrodje in posledočno poslovna aplikacija so OpenSource.

Kaj ogrodje ponuja

  • Programerju ni potrebno skrbeti za grafični vmesnik. Vsi poslovni razredi so v ogrodju prikazani v obliki okna. Prikaz atributov v poslovnih razredih se parametrira in ne programira.
  • Za izgradnjo posebnih poslovnih grafičnih vmesnikov, ogrodje ponuja vrsto gradnikov.
  • Polna podpora client/server arhitekturi. Programer na potrebuje skrbeti za več uporabnikov.
  • Ni potrebno skrbeti za podatkovno bazo, saj se na poslovnih rezredih s poočjo anotacije definira podatkovni model. Tako ni potrebno skrbeti za SELECT stavke in ostale SQL stavke. SQL stavki se uporabljajo samo v izjemnih primerih. Izbira podatkovne baze je prosta. Več v poglavju podatkovne baze.
  • Server je lahko v oblaku ali lokalen, ravnotako ni vezan na operacijski sistem. V praksi se najpogosteje(v produkciji vedno) uporablja Linux.
  • Za izdelovanje izpisov, ogrodje ponuja programski paket. Izdelava izpisov poteka v obliki programiranja in ne v grafični obliki.
  • Prevajanje aplikacije je zagotovljeno z ogrodjem. Programer uporablja kode, ki se nato v posebni aplikaciji prevede v različne jezike. Tako je delo prevajalca in programerja ločeno.

Standardni iskalnik

Image description

Namen standardnega iskalnika je iskanje po različnih poslovnih razredih. Pri tem iskalnik ponuja različne iskalne atribute, tudi po povezanih razredih. Iskalnik se izključno parametrira in ni potreben noben programski poseg. Programer-ju je ravno tako dana možnost klicanja posameznih programskih modulov od iskalnika. Za index-e poskrbi ogrodje, več v poglavju podatkovna baza. Vse rezultate iskanja je možno zapisat v Excel-ovo datoteko.