Urejanje dobavnic

1 - Prikaz

Okno urejanje dobavnic

Image description


2 - Opis

Dobavnica

Okno je sestavljeno iz treh panel-ov: Naročnik, Dobavnica in Pozicije artiklov in materiala. Vsak panel ponuja vse potrebne podatke o naročniku, dobavnici in pozicijah. Na vsakem panelu so tipke, ki omogočajo razne manipulacije in bližnjice.

Pri izdelavi dobavnic ni potrebno skrbeti za zaporedne številke, saj zato poskrbi program.

Pozicije artiklov dobavnice

Pozicije artiklov se prenesejo na dobavnico iz skladišča. Tako se avtomatsko poskrbi za zalogo artiklov v skladišču. To so dejansko izdelki, ki se morajo izdobavit naročniku.

Pozicije materialov dobavnice

V kolikor želimo naročniku dobaviti material, ga lahko dodamo na dobavnico.


3 - Izdelava računov

Za vsako dobavnico, se izdelajo računi. Število in vsebina računov se tvori samodejno. Istočasno se računi številčijo samodejno, kot pri izdelavi dobavnic. Pri storniranju računov se ravnotako poskrbi za pravo številčenje.


4 - Izpisi

Prikaz dobavnice

Image description

Prikaz nalepk

Image description