Urejanje delovnih nalogov

1 - Prikaz

Okno urejanje delovnih nalogov

Image description


2 - Opis

Delovni nalog

Okno je sestavljeno iz večih panel-ov: Delovni nalog, Skladišče artikla, Naročnik, Končani artikli, Uporabljen material, Uporabljeni artikli in Urne postavke. Vsak panel ponuja vrsto različnih atributov in metod. Metode so sestavljene iz različnih poslovnih metod, raznih bližnjic, iskanj, izpisov, ... .

Delovni nalogi se številčijo avtomatsko, tako ni potrebno skrbeti za zaporedne številke. Na panelu delovni nalog so atributi kot so datum kreiranja, datum lansiranja, predviden datum zaključka in drugi, ki opisujejo lastnosti delovnega naloga. Vzporedno atributom se nahajajo metode, za manipulacijo delovnega naloga.

Skladišče artikla

Za vsak artikel obstaja skladišče artikla, ki pove kje se bo artikel skladiščil. To je zelo pomembno takrat, kadar podjetje razpolaga z več skladišči za isti artikel. Podatki se nahajajo v panelu skladišče artikla.

Naročnik

V kolikor se artikli ne delajo na zalogo, ampak začasno, se na vsak delovni nalog doda tudi naročnik, ki je dobljen iz naročila. Tukaj je dodan še en podatek, ki je pomemben za vodenje proizvodnje.

Končani artikli

V tem panelu se vodijo končani artikli. V kolikor želimo določen del proizvodnje iz delovnega naloga dobavit prej, enostavno kreiramo več pozicij končanih artiklov.

Uporabljen material

Količino in tip materiala se vodi v tem panelu. Ker se material upošteva pri kalkulaciji delovnega naloga, je pri vpisovanju materiala potrebno biti pozoren.

Uporabljeni artikli

Pri določenih artiklih potrebujemo za proizvodnjo le teh, polproizvode. Vsi polproizvodi se vpišejo v ta panel. Tudi tukaj je potrebno biti pozoren, saj se ravnotako upošteva pri kalkulaciji. Polproizvodi so artikli, ki se pa lahko uporabljajo kot polproizvodi ali končni produkti. Ne vodijo se kot material.

Urne postavke

Urne postavke so najpomembnejši del delovnega naloga, saj v večini primerov znašajo največji del stroška in časa, ki je potreben za proizvodnjo končnih artiklov. Pri vpisu ur imamo na voljo veliko atributov, ki jih moramo skrbno vpisovati. V grobem lahko vodimo predvidene in dejanske porabljene ure. Na koncu lahko vse prikažemo na izpisu Kalkulacija delovnega naloga. Če smo vse podatke pravilno vpisali in proizvodnjo pravilno planirali, se bo v izpisu točno videlo koliko je dobička ali izgube.


3 - Izpisi

Prikaz delovnega naloga

Image description