Urejanje artiklov

1 - Prikaz

Okno urejanje artiklov

Image description


2 - Opis

Artikel

Tukaj se urejajo artikli. Dodeli se št. artikla, ki enolično določa artikel. Pri postopku določanja št. artikla se vedno preverja stanje obstoječih številk artikla. Na ta način, ne more priti do podvajanja št. artikla.

V panelu artikel, aplikacija ponuja dosti manipulacij, ki nam pomagajo pri iskanju, kreiranju, brisanju, ... artiklov. Možno je tudi kreiranje artiklov z št. artiklov od naročnika.

Zaloga

Za obstoječe artikle se vedno izračuna zaloga v skladišču. Vsi ti podatki se lahko vidijo tudi v kartici artikla. Do kartice artikla pridemo s pomočjo tipke Kartica artikla. Več v oknu Kartica artikla.

Skladišče artikla

Iz skladišča artikla lahko vidimo, kje se skladišči artikel. Aplikacija lahko vodi več skladišč za artikle.

Kosovnice

Vsakemu artiklu se lahko definira kosovnica. Možno je vpisati večje število različnih verzij kosovnic.