Urejanje materiala

1 - Prikaz

Okno urejanje materiala

Image description


2 - Opis

Material

Tukaj se ureja material. Dodeli se št. materiala, ki enolično določa material. Pri postopku določanja št. materiala se vedno preverja stanje obstoječih številk materiala. Na ta način, ne more priti do podvajanja št. materiala.

V panelu material, aplikacija ponuja veliko manipulacij, ki nam pomagajo pri iskanju, kreiranju, brisanju, ... materiala.

Zaloga

Za obstoječ material se vedno izračuna zaloga v skladišču. Vsi ti podatki se lahko vidijo tudi v kartici materiala. Do kartice materiala pridemo s pomočjo tipke Kartica materiala. Več v oknu Kartica materiala.

Skladišče materiala

Iz skladišča materiala lahko vidimo, kje se skladišči material. Aplikacija lahko vodi več skladišč za material.