Urejanje izhodnih računov

1 - Prikaz

Okno urejanja izhodnih računov

Image description


2 - Opis

Izhodni račun

Okno je sestavljeno iz treh panel-ov: Naročnik, Izhodni račun in Pozicije artiklov in materiala. Vsak panel ponuja vse potrebne podatke o naročniku, izhodnem računu in pozicijah. Na vsakem panelu so tipke, ki omogočajo razne manipulacije in bližnjice.

Dobropisi

Za vsak račun se lahko izdelajo dobropisi. Dobropis se lahko izdela glede na količino, ceno ali celotno pozicijo. Tudi pri dobropisih je poskrbljeno za številčenje dobropisov.


3 - Izpisi

Prikaz izhodnega računa

Image description