Vhodna naročila

1 - Prikaz

Okno vhodnih naročil

Image description


2 - Opis

Vhodno naročilo

Tukaj se urejajo vhodna naročila. Aplikacija omogoča skrbno manipulacijo teh podatkov.

Okno je sestavljeno iz treh panel-ov: Naročnik, Naročilo in Pozicija naročila. Vsak panel ponuja vse potrebne podatke in opis naročnika, naročila in pozicije naročila. Na vsakem panelu so tipke, ki omogočajo razne manipulacije in bližnjice.

Pozicije naročila

Pozicije naročila ponujajo vrsto podatkov, od opisa artikla do podatkov, ki opisujejo naročilo. Na pozicijah so tudi bližnjice do ostalih podatkov, tako se lahko s pomočjo miške enostavno sprehajamo med raznimi podatki. Pozicije se tudi obarvajo, da lahko upravljalec takoj ugotovi, če s kakšno pozicijo naročila ni kaj v redu.

Potrdilo vhodnega naročila

Za vsako naročilo je možno narediti tudi potrdilo naročila, ki se lahko izpiše v večih jezikih.