Ponudbe

1 - Prikaz

Okno urejanje ponudb

Image description


2 - Opis

V tem oknu sestavljamo ponudbe. Okno je sestavljeno iz panelov Naročnik, Ponudba in Pozicije ponudbe. V oknu so vsi podatki, ki so pomembni za sestavljanje ponudb.

Ponudbe se lahko izpišejo v večih jezikih.