Urejanje kosovnic

1 - Prikaz

Okno urejanje kosovnic

Image description


2 - Opis

Predvideni material

V zavihku predviden material se vpiše planiran material za izdelavo enega artikla. Pozicija je opremljena tudi z cenami za enoto materiala.

Predvideni artikli

Isto kot pri predvidenem materialu, se tudi pri predvidenih artiklih vpiše planirana količina artiklov. Pozicija je pravtako opremljena s cenami.

Predvidene ure

Tukaj lahko vpišemo število ur, ki so potrebne za posamezno operacijo. Pravtako je možno tudi definirati kateri sodelavec bo opravil določeno delo.

Datoteke kosovnice

Na kosovnico se lahko dodajo datoteke. Vse datoteke se serializirajo in posnamejo na strežniku.


3 - Kalkulacija

Kalkulacija kosovnice

Za vsako kosovnico je možno vedno zagnat kalkulacijo. Iz nje je razviden dobiček pri izdelavi enega artikla.

Izpis kalkulacija kosovnice

Image description