Prevzemnica

1 - Prikaz

Okno urejanje prevzemnice

Image description


2 - Opis

Prevzemnica

Okno je sestavljeno iz treh panel-ov: Naročnik, Prevzemnica in Pozicije artiklov in materiala. Vsak panel ponuja vse potrebne podatke o naročniku, prevzemnici in pozicijah. Na vsakem panelu so tipke, ki omogočajo razne manipulacije in bližnjice.

Pozicije materialov prevzemnice

Pri poziciji materialov prevzemnice dodajamo material, ki ga potrebujemo v proizvodnji. Tukaj se vodijo vsi pomembni podatki o materialu. Kasnejše spremljanje materiala je možno s pomočjo kartic materiala.

Pozicije artiklov prevzemnice

Tukaj imamo možnost prevzemanja artiklov. To dejansko niso artikli ampak polproizvodi, ki jih kasneje potrebujemo v proizvodnji. Ravno tako je možno spremljanje artiklov s pomočjo kartic artiklov.