Kalkulacija delovnega naloga

1 - Prikaz

Izpis kalkulacija delovnega naloga

Image description


2 - Opis

To je glavni izpis za delovni nalog. Iz njega je mogoče razbrati vso kalkulacijo. Predvsem so pomembni podatki o predvideni in dejanski kalkulaciji. Iz tega podatka lahko planer proizvodnje natančno vidi, kaj mora naredit, da bo proizvodnja učinkovitejša.